Get Adobe Flash player

Szolgáltatásaink

 

Feladatainkat a 2003. évi CXXXIII.  Társasházi törvény, az Alapító Okirat / vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg, de ezen belül tevékenységünk középpontjában a Társasházi tulajdonosi szemlélet erősítése, ügyfeleink maximális kiszolgálása áll. Munkánk során igyekszünk napi kapcsolatot kialakítani a tulajdonosokkal, a Számvizsgáló Bizottsági tagokkal annak érdekében, hogy a Társasház kezelése során mind teljesebben megismerhessük, és figyelembe vehessük a közösség igényeit.

 

Az elvárásoknak megfelelően  a következőek szerint szervezzük meg az épület fenntartás, üzemeltetés  feladatait:

–          a társasházban bejárást tartunk, aminek során szemrevételezéssel felmérjűk az épület általános esztétikai, műszaki, állapotát,

–          Az előző közös képviselőtől – remélhetőleg határidőn belül átadott – a társasházat érintő mindennemű szerződést felülvizsgálunk Elsősorban az épület jellegének megfelelő – hatósági kötelezésű karbantartások, pld. felvonó száraz- tűzi vízvezeték, füstelvezető, tűzoltó készülék stb. szerződések meglétét, az egyéb szolgáltatások (pl. takarítás, rovarirtás, gondnok, stb.) – valamint az egyéb bevételi lehetőséget biztosító bérleti szerződéseket.

–          A Számvizsgáló Bizottsággal közösen felmérjük a Társasház valós anyagi helyzetét, szükség szerint kikérjük a szerződött szolgáltatók egyenlegközlőjét, a társasházzal szembeni tartozásokat (közös költség / egyéb), az esetleg folyamatban lévő jogi eljárásokat,

–          áttekintjük az SzMSz.-ban előírt, ennek hiányában a hatályos közgyűlési határozatokban elfogadott költségviselés (közös költség hozzájárulás) szabályait, az esetleges egyedi (pl. víz almérő, hőmennyiség mérés, stb.) elszámolási módokat,

–          felmérjük az osztatlan közös tulajdonú területek, helyiségek esetleges hasznosítási lehetőségét

–          A javítás, karbantartás feladatok ellátásához, az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégeztetéséhez megbízható – minden szakmára kiterjedő – tapasztalt és minőségi munkát végző vállalkozói körrel rendelkezünk. Megszervezzük és felügyeljük a karbantartások folyamatosságát, a jelentkező hibák gyors javítását – ellenőrizzük az elvégzett munkát.

–          A Társasház működését, illetve több albetétet érintő – azonnali beavatkozást igénylő – hibaelhárítás feladat ellátása érdekében munkaidőn túli, hétvégi – és ünnepnapi mobil telefonos ügyeletet biztosítunk!

 

 

Nyilvántartás, könyvelési feladatok ellátása:

–          A könyvelési, a Számviteli, Adó, TB. stb. tv. –ek előírásai szerinti ügyviteli feladatait országosan elfogadott, a Társasházak nyilvántartás és könyvvezetéséhez alkalmazkodó – programmal végzzük. Könyvelésünk napra kész, nyilvántartott adataink hitelesek.

 

–          Nem tartunk házi pénztárt! A bankok jelenleg valóban gyorsan intézik az átutalásokat, semmi nem indokolja, hogy bármely szolgáltatást készpénzben keljen teljesíteni!

 

 

Jogi tevékenységünk:       (per –  illeték stb. fizetési kötelezettség a Társasházat terheli)

–          Társasház hatóság, bíróság, illetve harmadik személlyel szembeni jogi képviselete

–          Eljárás a hátralékos tulajdonosokkal szemben

–          Jelzálog jog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlése